Chuyển bài từ Yahoo 360
Truy cập địa chỉ http://download.360.yahoo.com, bạn sẽ thấy xuất hiện như hình dưới (hãy nhập username và password nếu chưa đăng nhập trước đó) và chọn Prepare my download.

Sau khi chọn Prepare my download, bạn sẽ nhận được thông báo sau:

Sau vài phút bạn sẽ nhận được email từ Yahoo 360:

Nhấn chọn link đã được gửi trong email để tải về máy tính của bạn một file nén .zip

Bạn cần đăng nhập vào Cyworld trước khi sử dụng chức năng này

Nếu chưa có tài khoản hãy ĐĂNG KÝ tại đây